Usluge:  • • Kalibracija i ugradnja smart tahografa
  • • demontaža tahografa, instalacija i davača impulsa (sondi)
  • • kontrola analognih i digitalnih tahografa
  • • pregled analognih i digitalnih tahografa
  • • montaža (ugradnja) svih vrsta tahografa
  • • popravka svih vrsta tahografa
  • • arhiviranje i analiza podataka sa kartice vozača i digitalnih tahografa
  • • baždarenje (kalibracija) svih vrsta tahigrafa i izdavanje važećeg sertifikata o ispravnosti tahografa
  • • plombiranje svih tahografskih veza i tahografa
  • • održavanje obuke o korišcenju digitalnih tahografa za vozače, predstavnike prevoznika i ostale zainteresovane
  • • Baždarimo i servisiramo sve vrste tahografa. Ugraðujemo sve vrste analognih i digitalnih tahografa sa garancijom od dve godine.

Slike tahografa, delova i pravilnike možete videti na stranici Servis.