Servis:

Zakonom je utvrðeno da se u teretnim vozilima i vozilima za prevoz putnika mora nalaziti ispravan ureðaj za evidentiranje radnih vremena i obaveznih odmora vozača - tahograf!
Bilo da je reč o samim tahografima, adapterima, tahograf-sajlama, senzorima, instalacijama, konektorima, itd... naš tim tehničara stoji Vam na usluzi uz garanciju kvaliteta!Tahografi:


VDO:

• Model 1381:
   -Korisničko uputstvo
   -Servisno uputstvo

• Model 1324:
   -Korisničko uputstvo
   -Servisno uputstvo

• Model 1319:
   -Korisničko uputstvo
   -Servisno uputstvo

• Model 1318:
   -Korisničko uputstvo
   -Servisno uputstvo

• Model s1311÷14:
   -Korisničko uputstvo
   -Servisno uputstvo


Stoneridge:
• SE5000 Digitalni Tahograf

Motometer:
• EGK-100

Ostalo: Sonde i davači:
• Kitas 2170
• Kitas 2170-0x
• Kitas 2170-20
• Kitas 2170-50

Test kompjuteri:
, ;Merač točka:
merač točka

VAŽNO! Korisnici Firefox pregledača mogu imati problem da umesto otvaranja linka se samo preuzme fajl. Da bi ste ovo sprečili kliknite u gornjem levom uglu na Firefox / (Фајерфокс) (narandžasto dugme) -> Options / (Опције) -> Applications / (Програми) -> Portable Document Format (PDF) promenite u Use Adobe Acrobat (in Firefox) / (Користи Adobe Acrobat (за Фајерфокс)).